Floa | Poslovni sustavi

Evidencija radnika i radnog vremena - propisi i pravilniciVažeći propisi


PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen 19.7.2017, stupa na snagu 1.9.2017 godine.

ZAKON o izmjenama Zakona o radu, objavljen 8.12.2017, stupio na snagu s datumom objave.

ZAKON o radu, objavljen 31.7.2014, stupio na snagu 7.8.2014 godine.

Kazna

  • Zakon o radu (članak 229.) određuje visoke prekršajne kazne za poslodavce koji ne vode evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili istu ne vode na propisan način, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostave podatke o radnicima i o radnom vremenu. Za poslodavca to predstavlja najteži prekršaj, za pravnu osobu propisana je novčana kazna od 61.000 do 100.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 7.000 do 10.000 kuna.
Izdvojeno Tumačenje pravilnika o dnevnom i tjednom odmoru
  • Poslodavac koji vodi početak i završetak rada u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.
  • Upute za evidentiranje dnevnog i tjednog odmora. Aplikacija "Online evidencija" automatski izračunava trajanje dnevnog i tjednog odmora.

Prošli propisi


PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen 11.9.2015, stupa na snagu 19.9.2015 godine.

PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen 20.3.2015, stupio na snagu 28.3.2015 godine.

PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen 24.3.2011, stupio na snagu 1.5.2011 godine, prestaje važiti 28.3.2015 godine.

ZAKON o izmjenama i dopunama zakona o radu, objavljen 14.6.2013 godine, stupio na snagu 27.6.2013 godine.